Gereedschapkeuring

Volgens de wettelijke richtlijnen dient u uw gereedschap regelmatig te (laten) keuren door gekwalificeerde personen. Door te kiezen voor een gecertificeerd bedrijf verzekert u zichzelf van een gedegen keuring. Het keuren van gereedschap behoeft specifieke kennis en apparatuur.

Welk gereedschap dient gekeurd te zijn?

Alle apparatuur wat een elektrisch risico oplevert moet worden gekeurd, zoals bijvoorbeeld: elektrisch handgereedschap, verlengsnoeren en haspels, werktuigen, apparaten, beschermingsmiddelen en (geïsoleerde) gereedschappen. Des te hoger het elektrisch risico, des te vaker er een keuring dient plaats te vinden.

Al uw elektrische arbeidsmiddelen moeten gekeurd worden op basis van de NEN 3140 norm.

Waarom moet ik mijn gereedschap keuren?

De ARBO-wet verplicht werkgevers om zorg te dragen voor een veilige werksituatie om het risico zo laag mogelijk te houden.

Maak vandaag nog een afspraak om uw gereedschap te laten keuren door AMADO Inspecties.