Scope 8 Inspectie

Scope 8 is een inspectie methode gebaseerd op de NEN3140. Omdat in het verleden iedereen zijn eigen methode had ontwikkeld bleek in de praktijk dat de keuringen onderling veel verschillen opleverden per inspectiebedrijf. Om deze reden is Scope 8 ontwikkeld. Deze methode werkt volgens vastgestelde controle en acceptatiecriteria.

Hoe gaan wij te werk tijdens het keuringstraject?

Elke situatie is uniek, om deze reden willen wij graag met u een inspectieopname doe. Tijdens deze opname kunnen we samen alle belangrijke punten bespreken welke van toepassing zijn voor het inspectie plan. Dit inspectieplan conform Scope 8 stellen wij samen op met de (installatie)verantwoordelijke, indien deze aanwezig is.

Aan de hand van dit inspectieplan kunnen wij een helder en objectief advies geven over de uitvoering en inhoud van de inspectie. De inspectie heeft als doel; een veilige installatie te waarborgen aan de gebruikers die ermee omgaan. Bij grote installaties is het mogelijk de inspectie op te delen, zodat ook de kosten over een langere periode verdeeld kunnen worden.

Waarom een SCIOS Scope 8 Inspectie?

Er zijn meerdere redenen te bedenken waarom je een SCIOS Scope 8 inspectie laat uitvoeren. De belangrijkste reden is veiligheid, daarnaast is hierdoor de kans op mogelijke schades aanzienlijk kleiner. Ook zorg je met deze inspectie dat je de wettelijke zorgplicht vanuit de Arbowet nakomt. Meer dan genoeg redenen om een SCIOS Scope 8 inspectie uit te voeren.

Uitvoering SCIOS scope 8 keuring

Tijdens de uitvoering van de scope 8 keuring doorlopen wij een aantal stappen:

 • Beoordeling tekeningen en documenten
 • Visuele inspectie
 • Meting en beproeving:
  • Aardleidingen
  • Aardpennen
  • Impedanties
  • Isolatieweerstand
  • Aardlekschakelaars
  • Thermografische scan

Rapportage SCIOS scope 8

Na afloop van elke Scope 8 inspectie ontvangt u een compleet rapport met de bevindingen van de erkende inspecteur. Hieruit kunt u opmaken wat de algehele staat is van uw elektrische installatie en welke punten eventueel hersteld moeten worden.

Indien van toepassing kan AMADO Inspecties voor u een herinspectie inplannen, in bepaalde situaties waar herstelwerkzaamheden moeten gebeuren volstaat een herstelverklaring van de installateur, inclusief bewijslast. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ons kantoor. (088-00 26236)

Wanneer moet de scope 8 Inspectie herhaald worden?

Afhankelijk van diverse factoren is de gedane keuring meestal tussen de 3 en 5 jaar geldig. Hierbij spelen factoren als leeftijd van de installatie, bedrijfsomstandigheden en kwaliteit van aanleg een grote rol. De kwaliteit van de installatie wordt beoordeeld aan de hand van een puntensysteem welke in de NEN 3140 staat. Niet geheel onbelangrijk! Ook speelt mee welke afspraken je met de verzekeraar hebt gemaakt.

Kosten scope 8 Inspectie

Op basis van diverse aspecten wordt een prijs berekend. Daarom willen wij u vragen om ons contactformulier in te vullen zodat wij de aanvraag kunnen doornemen. Uiteraard is het ook mogelijk om ons te bellen en/of te mailen over de kosten voor een SCIOS Scope 8 inspectie! Wij zijn te bereiken via 088-0026236 of via info@amado-inspecties.nl.