NEN 3140 keuring voor elektrische installaties

In de ARBO wet is vastgelegd dat werkgevers/eigenaren verantwoordelijk zijn voor het in goede staat houden van hun elektrische installatie en wel zodanig dat de veiligheid en gezondheid van gebruikers en werknemers niet in het geding is. De normen die bepalen wat er wordt verstaan onder een veilige elektrische installatie zijn vastgelegd in de norm NEN 3140.

Naast de verantwoordelijkheid die u heeft als werkgever voor uw medewerkers bent u ook (persoonlijk) juridisch aansprakelijk voor de gevolgen van ongevallen -met of zonder blijvend letsel- . Daarnaast eisen veel verzekeringsmaatschappijen in hun polisvoorwaarden dat de elektrische installatie periodiek gekeurd dient te worden.

De NEN 3140 inspectie is een wettelijke verplichting en dient periodiek te worden uitgevoerd. Een risico analyse is bepalend voor de interval. Elektrische installaties dienen minimaal één keer in de 5 jaar te worden geïnspecteerd.