Is een SCIOS Scope 10 inspectie verplicht?

Veestallen en aanverwante gebouwen zijn steeds vaker voorzien van zonnestroominstallaties. Op deze manier is het voor een agrarisch bedrijf interessant om je eigen energie op te wekken, vaak nog meer dan zelf benodigd is. Helaas hebben dit soort installaties niet enkel maar voordelen. In de afgelopen jaren zijn al meerdere veestallen en/of bijgebouwen in rook opgegaan met een hoop dierenleed tot gevolg.

Het Ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft daarom vanaf 1 januari 2023 het voornemen om de SCIOS Scope 10 en SCIOS Scope 12 inspecties wettelijk te verplichten voor veestallen. Naar aanleiding van het rapport over stalbranden vanuit de OVV (Onderzoeksraad voor de Veiligheid) van 24 maart 2021 komt het ministerie van LNV nu met maatregelen om de veiligheid hiervan te vergroten.

Het rapport stelt dat er in de periode van 2012 tot en met 2020 bijna 1,3 miljoen dieren gestorven zijn door stalbranden.Dit aantal zal toenemen en hierom vindt de OVV dat deze ontwikkeling een halt moet worden toegeroepen. Zij achten het dan ook nodig om op een andere manier naar de veehouderij in Nederland te kijken. De brandveiligheidsrisico’s voor de dieren komen mede voort uit de manier waarop ze gehuisvest worden. In de intensieve veehouderij worden er steeds grotere aantallen dieren in gesloten stallen zonder vluchtmogelijkheid gehouden. Mede hierom worden grote veehouderijen met steeds meer technische installaties uitgerust die op hun beurt weer extra brandrisico’s met zich meebrengen. Dit vergt meer deskundigheid van veehouders op het gebied van veiligheidsmanagement.

Maatregelen in de vorm van Scope 10 en Scope 12

Vanuit het ministerie is één van de genoemde maatregelen: periodieke elektra-inspecties. Dit geldt voor alle inpandige elektra- en zonnestroominstallaties volgens de “best beschikbare norm” (lees: de nieuwste geactiveerde norm) en wordt daarbij gespecificeerd als het strengt en meest uitgebreid.

Voor risicovolle veestallen  is het Ministerie voornemens om deze Scope 10 en Scope 12 inspecties iedere 3 jaar te verplichten, voor andere bedrijfstakken en -stallen zal een periode van 5 jaar gaan gelden. Om de onderhoudstoestand van elektrische installaties te beoordelen zullen in de tussenliggende jaren een periodieke visuele inspectie moeten worden uitgevoerd. Het SCIOS-portaal zal hierbij worden ingezet om toezicht te houden op de naleving van deze verplichtingen.

Scope inspectie uitvoeren door AMADO Inspecties

Bent u eigenaar van een bedrijfspand of agrarisch bedrijf en wilt u direct weten wat AMADO Inspecties voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en ontvang binnen 5 werkdagen een offerte.