NEN 1010 opleverinspectie

U wilt als installatie-eigenaar aantonen dat de elektrotechnische installatie op verantwoorde en veilige wijze is gebouwd. Dat kan met een NEN 1010 keuring: een eenmalige keuring voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties die nieuw zijn aangelegd of ingrijpend zijn verbouwd. Na deze inspectie ontvangt u van ons een uitgebreid keuringsrapport.

Wanneer is een NEN 1010 keuring nodig?

Neemt u een nieuwe installatie of installatiedeel in gebruik, dan is een NEN 1010 keuring aan te raden. Als uw installatie(deel) na deze inspectie wordt goedgekeurd, is deze voor uw medewerkers aantoonbaar veilig en zal de kans dat uw bedrijfsprocessen worden verstoord afnemen. Daarnaast moeten volgens de Arbowet de elektrische installaties die in gebruik zijn, regelmatig worden geïnspecteerd als controle op de veiligheid van de installatie. Dit heet een NEN 3140 keuring. Als inspectiebedrijf met SCIOS-certificaat bieden wij u de zekerheid dat beide keuringen met een hoog kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.

NEN 1010 opleverinspectie

U wilt als installatie-eigenaar aantonen dat de elektrotechnische installatie op verantwoorde en veilige wijze is gebouwd. Dat kan met een NEN 1010 keuring: een eenmalige keuring voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties die nieuw zijn aangelegd of ingrijpend zijn verbouwd. Na deze inspectie ontvangt u van ons een uitgebreid keuringsrapport.

Wanneer is een NEN 1010 keuring nodig?

Neemt u een nieuwe installatie of installatiedeel in gebruik, dan is een NEN 1010 keuring aan te raden. Als uw installatie(deel) na deze inspectie wordt goedgekeurd, is deze voor uw medewerkers aantoonbaar veilig en zal de kans dat uw bedrijfsprocessen worden verstoord afnemen. Daarnaast moeten volgens de Arbowet de elektrische installaties die in gebruik zijn, regelmatig worden geïnspecteerd als controle op de veiligheid van de installatie. Dit heet een NEN 3140 keuring. Als inspectiebedrijf met SCIOS-certificaat bieden wij u de zekerheid dat beide keuringen met een hoog kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.

NEN 1010 opleverinspectie

U wilt als installatie-eigenaar aantonen dat de elektrotechnische installatie op verantwoorde en veilige wijze is gebouwd. Dat kan met een NEN 1010 keuring: een eenmalige keuring voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties die nieuw zijn aangelegd of ingrijpend zijn verbouwd. Na deze inspectie ontvangt u van ons een uitgebreid keuringsrapport.

Wanneer is een NEN 1010 keuring nodig?

Neemt u een nieuwe installatie of installatiedeel in gebruik, dan is een NEN 1010 keuring aan te raden. Als uw installatie(deel) na deze inspectie wordt goedgekeurd, is deze voor uw medewerkers aantoonbaar veilig en zal de kans dat uw bedrijfsprocessen worden verstoord afnemen. Daarnaast moeten volgens de Arbowet de elektrische installaties die in gebruik zijn, regelmatig worden geïnspecteerd als controle op de veiligheid van de installatie. Dit heet een NEN 3140 keuring. Als inspectiebedrijf met SCIOS-certificaat bieden wij u de zekerheid dat beide keuringen met een hoog kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.