Scope 10 Inspectie

Scope 10 is een inspectie welke gericht is op het beoordelen van het risico op brand, van al het aangesloten, niet aangesloten en aanwezig elektrisch materieel. Voorheen werden hiervoor de NTA8220 keuringen uitgevoerd.

De NTA8220 is een keuringsmethodiek gericht op het risico op brand. Het is geen vervanging van de NEN3140 veiligheidskeuring.  Standaard worden er tijdens Scope 10 keuringen warmtebeeld opnamen gemaakt, mits er tijdens inspectie belasting aanwezig is.

Hoe gaan wij te werk tijdens het keuringstraject?

Tijdens de inspectie zullen wij de installatie spanningsloos moeten maken. Dit zal uiteraard in overleg met u gebeuren, zodat u en uw bedrijf zo min mogelijk hinder ondervinden van de inspectie. Voordat we de installatie spanningsloos maken, zullen wij met behulp van een thermografische camera warmtebeelden maken van uw verdeelinrichtingen om zogenoemde “hotspots” te vinden. Voor dit onderzoek zal uw installatie “in normaal bedrijf” moeten zijn. Oftewel, de machines en/of apparatuur zullen moeten werken.

Waarom een SCIOS scope 10 Inspectie?

Er zijn meerdere redenen te bedenken waarom een SCIOS Scope 10 inspectie uitgevoerd moet worden. De belangrijkste reden is het constateren van mogelijke risico’s op brand in elektrotechnische installaties, hierdoor is de kans op mogelijke schades aanzienlijk kleiner.

Uitvoering SCIOS scope 10 keuring

Tijdens de uitvoering van de scope 10 keuring doorlopen wij een aantal stappen:

 • Visuele inspectie
 • Meting en beproeving:
  • Impedanties
  • Isolatieweerstand
  • Aardlekschakelaars
  • Thermografische scan
  • Risico op brand met aanwezigheid van uitwendige invloeden en brandbare materialen.
  • Of de installatie doelmatig ingericht is op het gebruik ervan.
  • Oneigenlijk gebruik van de installatie

Rapportage SCIOS scope 10

Na afloop van elke scope 10 inspectie ontvangt u een compleet rapport met de bevindingen van de erkende inspecteur. De bevindingen kunnen na de keuring besproken worden.

Indien van toepassing kan AMADO Inspecties voor u een herinspectie inplannen, in de meeste situaties volstaat een herstelverklaring inclusief bewijslast van de herstellend installateur. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ons kantoor. (088-00 26236)

Wanneer moet ik weer opnieuw voor de scope 10 Inspectie?

Dit wordt bepaald op basis van factoren vanuit de NTA8220.

Kosten scope 10 Inspectie

Op basis van diverse aspecten wordt een prijs berekend. Daarom willen wij u vragen om ons contactformulier in te vullen zodat wij de aanvraag kunnen doornemen. Uiteraard is het ook mogelijk om ons te bellen en/of te mailen over de kosten voor een SCIOS Scope 10 inspectie! Wij zijn te bereiken via 088-0026236 of via info@amado-inspecties.nl.