Scope 12 inspectie

Scope 12 is een inspectie die gericht is op het beoordelen van de zonnestroominstallaties (PV-installaties). Er wordt gekeken naar de kwaliteit van de zonnestroominstallaties en of deze veilig zijn geïnstalleerd.

Waarom een scope 12 inspectie?

Door de groeiende populariteit van zonnepanelen en het beperkte aanbod gekwalificeerde installateurs, worden steeds vaker installaties van slechte kwaliteit geïnstalleerd. De slechte kwaliteit zorgt voor een groter brandrisico, wat meer brandschades en andere overlast veroorzaakt. Met de Scope 12 inspectieregeling wordt het risico op brand tot een minimum beperkt en kan de zonnestroominstallatie qua veiligheid gewaarborgd worden. Dit is mede de reden dat verzekeraars een Scope 12 inspectie verplichten bij meer dan 50 zonnepanelen.

Uitvoering SCIOS scope 12 keuring

De Scope 12 inspectie kent een aantal controles die gebaseerd zijn op een aantal normen en documenten, te weten:

 • NEN 1010:2015+C1:2016/A1:2020,
 • NEN 3140:2017+A3:2019,
 • SCIOS Technisch Document 18 en
 • NEN-EN-IEC 62446:2016/A1:2018

Tijdens de visuele inspectie wordt nagegaan of:

 • de noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie hierop vermeld staat
 • eventuele beschadigingen geen gevaar vormen
 • het elektrisch materieel in overeenstemming is met de installatie-eisen
 • de juiste beveiligingstoestellen aanwezig en correct ingesteld zijn
 • de verbindingen van de beschermingsleidingen in orde zijn

Bij de Scope 12 inspectie wordt door middel van meting en beproeving gecontroleerd of voldaan is aan de eisen met betrekking op:

 • de beschermingsleidingen en hun verbindingen
 • de circuitimpedantie van het stroomstelsel
 • de isolatieweerstand van de PV-installatie aan zowel DC- als AC-zijde
 • de goede werking van (eventueel aanwezige) aardlekschakelaars
 • de goede werking van veiligheidsketens in de breedste zin van het woord
 • de deugdelijkheid van verbindingen

Rapportage SCIOS scope 12

Na afloop van de scope 12 inspectie wordt een compleet rapport met de bevindingen van de erkend inspecteur opgesteld. De bevindingen kunnen na de inspectie worden besproken. Indien van toepassing kan AMADO Inspecties voor u een herinspectie verzorgen, in de meeste gevallen volstaat een herstelverklaring inclusief bewijslast van de herstellend installateur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor (088-0026236).

Wanneer moet ik opnieuw een scope 12 inspectie?

Na de Eerste Bijzondere inspectie (EBI) krijgt u een Periodieke Inspectie (PI). De inspectietermijn is afhankelijk van de eisen van uw verzekeraar. Mocht deze geen specifieke inspectietermijn voorschrijven, geldt normaliter een termijn van 5 jaar.

Kosten scope 12 Inspectie?

Iedere installatie is anders, dit geldt ook voor PV-installaties. Hierdoor is niet direct aan te geven wat een Scope 12 inspectie kost. De prijs wordt mede bepaald door het aantal zonnepanelen, omvormers en de manier van installeren. Vult u daarom alstublieft het contactformulier zo volledig mogelijk in, zodat wij u een passende offerte kunnen aanbieden.

Uiteraard is het ook mogelijk om ons te bellen en/of te mailen over de kosten voor een SCIOS scope 12 inspectie! Wij zijn te bereiken via 088-0026236 of via info@amado-inspecties.nl